Jernforsen Energi System - Fyringsanlegg 

 

 

Siden 1984 har Jernforsen Energi levert fyringsanlegg for biobrensel til over 1100 fornøyde kunder over hele verden. Fønhus Maskin representerer Jernforsen Energi System i Norge.JF-Energi
I Norge har vi en rekke prosjekter som både er igangkjørt og som er under prosjektering, ferdigstilles i 2012.Våre kunder er først og fremst sagbruk og andre trebearbeidende industrier, papir- og celluloseindustrien samt kommuner og energiverk.

JF-Energi
Jernforsen Energi utvikler, leverer og server biobrenseleanlegg med kapasitet fra 2-20 MW.

De forskjellige bioenergiprosesser finnes inndelt i fire produktområder:

  • Industrianlegg (Trelasttørker)
  • Fjernvarme
  • Kraftvarme
  • Tørkeanlegg (Pellets og Dyreforproduksjon)


Jernforsen support, alle dager - hele døgnet(24/7).

+46 495 24 9470For mer info: www.jfenergy.com/se