Binol - Smøre og renseoljer

 

Binol AB produserer miljøvennlige smøre, rense, slipe og hydraulikkoljer basert på fornyelsesbare og biologiskt nedbrytbar vegetabilsk olje. Firmaet inngår i Karlshamns konsernet - en av verdens ledende produsenter av kvalitetsforedlet, vegetabilsk fett.

 

Band 5

Band 5 brukes som smøre og renseolje for båndsagblad. Sammenlignet med dieselolje kan oljemengden reduseres med 75-80 %. Med Band 5 slipper man også problemet med irriterende lukt, hudirritasjon etc. noe som er vanlig når man bruker dieselolje. Brannfaren med diesel elimineres. Dessuten vil intervallet mellom slipingene økes betraktelig. Band 5 er et rent oljeprodukt, uløselig i vann og raskt nedbrytbar.

Band E 40

Band E 40 brukes som smøre- og renseolje for sirkel- og båndsagblader. Band E 40 har gode smøreegenskaper samtidig som den forhindrer kvae og lignende å feste seg til sagbladet. Dessuten beskytter den mot rust. Band E 40 blandes ut med vann i en konsentrasjon av 3–5%.

Slipevæske - Cool 10

Cool 10 er en miljøtilpasset slipevæske som både smører, kjøler og er rustbeskyttende. Brukes ved sliping av båndsagblader osv.

 

Produktmanualer (kun på engelsk)

HMS-datablader

HMS-databladene er registert hos http://ecoonline.no og finnes i deres database under Fønhus Maskin AS.