Bruks - Bioenergi i verdensklasse!

BRUKS er den ledende leverandøren av systemløsninger for effektiv produksjon av biobrensel. For eks. flishuggere, hammermøller, transportører, soldløsninger og lavtemperatur flistørke.
Fønhus Maskin forhandler alle produkter i hele BRUKS Groups sortiment for sagbruk og bioenergi i Norge.

 

    BRUKS

Bioenergi i verdensklasse!

BRUKS er den ledende leverandøren av systemløsninger for effektiv produksjon av biobrensel. For eks. flishuggere, hammermøller, transportører, soldløsninger og lavtemperatur flistørke.

Fønhus Maskin forhandler alle produkter i hele BRUKS Groups sortiment for sagbruk og bioenergi i Norge.

BRUKS BRUKS har vært markedsført her i landet i over 50 år og det er et stort antall huggere, såll, rotreduserere og transportører i drift i den norske industrien. Fønhus Maskin AS vil, foruten å stå for salg av nye maskiner, i samarbeid med BRUKS tilrettelegge for et mest mulig optimalt lagerhold av reservedeler ved sitt anlegg i Larvik.

BRUKS Group er en stor svenskeid aktør som jobber «worldwide» og har en samlet omsettning på over 600 millioner kroner.

 

The BRUKS Group:
www.bruks.com
BRUKS AB • BRUKS Klöckner GmbH • BRUKS Rockwood Inc.
BRUKS Celltec • BRUKS GVC • BRUKS Rotom