Medetec - Metalldetektor 

 

 

 "En liten metallbit kan gjøre stor skade".

Den nye generasjon av metalldetektorer fra Medetec har selektiv føling som er sterkt forbedret, og kan nå benyttes på steder hvor man før måtte benytte langt dyrere løsninger. Medetec produserer to hovedtyper av metalldetektorer : QSDM 104 og QSDM 111. Begge beregnet på fast montering i produksjonslinjer.

Fønhus Maskin representerer Medetec i Norge.

 

Medetec produserer to hovedtyper av metalldetektorer : QSDM 104 og QSDM 111. Begge beregnet på fast montering i produksjonslinjer.

alt

Metalldetektor QSDM 111 og QSDM 104

 

QSDM 104 er et enkelt og robust apparat som kan oppdage stykker av metall med en størrelse ned til 2 % av den ekvivalente diameter av det gjennomsøkte materialet.

QSDM 104 består av en elektronisk enhet , en terminalboks og en eller to søkeenheter. Den blir brukt i forskjellige industrier og prosesser. En typisk montasje er under et transportband.

Med Medetec`s metalldetektor QSDM 111, som er spesielt beregnet på sagbruk, vil uønsket metall som spiker bli oppdaget også inne i stokken.

alt

Eksempel på bruk av QSDM 111 i saglinje

QSDM 111 tilbyr en enkel og pålitelig prosess som ikke hefter produksjonen. Derimot vil dette føre til betydelig reduksjon i kostnader i forbindelse med reparasjoner og ødelagte maskiner og for eksempel skader på sagblad. Og ikke minst vil man kunne redusere den kostbare stopptiden.

Metalldetektor QSDM 111 oppdager alle typer metall, og er spesielt egnet hvor bitene er små og det er behov for stor følsomhet.

Metalldetektor QSDM 111 består av to hoveddeler: Gjennomsøkingsenheten og en elektronisk enhet.

http://www.medetec.se/