Sweed Machinery - Båndhuggere

alt

Den amerikanske båndhuggeren SWEED er bygd på nærmere 50 års erfaring av å produsere huggere for krevende industribruk. Den kan kappe forskjellige typer avfall som kabler, stålstenger, wire, plastbånd ol. Og ikke minst det evige skrotproblemet: STÅLBÅND.

Fønhus Maskin AS representerer Sweed i hele Skandinavia gjennom agenter i Sverige, Finland og Danmark. Over 300 maskiner er solgt de siste 10 år. Be om referanseliste.

 Huggeren plasseres på et tomt oljefat som byttes eller tømmes etter behov. I fatet faller det små stålbåndbiter (ca. 65 mm lange), som kan selges til gjenvinning. Huggeren har innmatingsruller som selv drar inn stålbåndet. Den er konstruert med et minimum av bevegelige deler, og har vendbar huggekniv og motstål som gir høy driftssikkerhet.

 

 

Bildene over viser eksempel på hvordan installasjon kan løses.

Ved å hogge opp stålbåndavfall minsker man risikoen for ulykker og skader. Dermed kan man si at både arbeidsmiljøet og miljøet i naturen nyter godt av denne investeringen. Store containere med mye luft og lite stålbånd blir borte, og utgiftene til avfallshåndtering reduseres radikalt.

 

alt

Sweed CE 300

 

alt

Sweed CE 450

 

Spesifikasjoner

ModellMaterialeMatehastighetInnmatningsåpningLengde oppkuttet materialeVekt
CE 300 Stålbånd og plastbånd 33m/min 42mm x 26mm 60mm 62kg
CE 450 Stålbånd, plastbånd og tynn ståltråd 32m/min 44.5mm x 19mm 76mm 117kg