Valutec - Trelasttørker

Valutec AB

Fønhus Maskin representerer Valutec i Norge. Vi lagerfører også det meste av slitedeler for Valutec, ABB og WSAB-tørker, -og har dessuten et godt sortiment med produkter for kvalitetoppfølging, som fuktighetsmålere og utstyr for tørke/veieprøver etc. 

 


Kammertørker

Valutec AB KammertørkeKammertørken der klimaet er regulert for hele partiet under tørkepeprosessen har alltid vært det naturlige valget for tørking av grove planker med høye krav til tørkekvalitet. Selv om kammertørken som prinsipp får stadig hardere konkurranse fra den nye generasjonen kanaltørker er det ofte forhold der produksjonen og/eller kravene til den endelige tørkekvaliteten som gjør at kammertørken blir det optimale valget.
Vi leverer tørker for truckmating eller gjennommating. Tørkeprosessen styres via Windows™-baserte datasystem og kan følges grafisk på skjerm. Alle vitale komponenter plasseres utenfor tørkekammeret for størst mulig driftsikkerhet og lettere service.

 

 

Kanaltørker

Valutec AB kanaltørke
Grunnprinsippene for en kanaltørke bygger på at varme og fukt transporteres med luft som sirkuleres med hjelp av vifter gjennom trelasten. Klimaet for hver trelastpakke forandres under transport gjennom tørken. Ved valg av trelasttørke er den en gammel grunnregel som sier at kanaltørken er best egnet for tørking av bord, og at kammertørken passer bedre for grovere plank. I takt med forbedrede løsninger og innovative prinsipper har dette blitt en sannhet med modifikasjon. Den nye generasjonen kanaltørke kombinerer sin høye kapasitet og driftsøkonomi med en tørkekvalitet som tåler sammenlikning med kammertørkens muligheter.
 

 

Oppgraderinger

FValutec ABønhus Maskin i samarbeid med Valutec tilbyr alle typer av oppgraderinger og ombygginger som behøves for og modernisere kundenes eksisterende tørkeanlegg - Uavhenging av vilken leverandør som bygde trelasttørken kan vi alltid tilby en løsning som oppfyller kravene.

 


For mer informasjon: www.valutec.se