Huggere for plast / stålbånd

Sweed båndhugger

Den amerikanske båndhuggeren SWEED er bygd på nærmere 50 års erfaring av å produsere huggere for krevende industribruk. Den kan kappe forskjellige typer avfall som kabler, stålstenger, wire, plastbånd ol. Og ikke minst det evige skrotproblemet: STÅLBÅND. Fønhus Maskin AS representerer Sweed i hele Skandinavia gjennom agenter i Sverige, Finland og Danmark. Over 300 maskiner er solgt de siste 10 år. Be om referanseliste

ModellMaterialeMatehastighetInnmatning åpningLengde oppkuttet materialeVekt kg
CE 300Stålbånd og plastbånd33m/min42mm x 26mm60mm63,5
CE 450Stålbånd, plastbånd og tynn ståltråd32m/min89mm x 33mm76mm132

Model 450

Huggeren plasseres f.eks. på et tomt oljefat som byttes eller tømmes etter behov. I fatet faller det små stålbåndbiter (ca. 65 mm lange), som kan selges til gjenvinning. Huggeren har innmatingsruller som selv drar inn stålbåndet. Den er konstruert med et minimum av bevegelige deler, og har vendbar huggekniv og motstål som gir høy driftssikkerhet.

Ved å hogge opp stålbåndavfall minsker man risikoen for ulykker og skader. Dermed kan man si at både arbeidsmiljøet og miljøet i naturen nyter godt av denne investeringen. Store containere med mye luft og lite stålbånd blir borte, og utgiftene til avfallshåndtering reduseres radikalt.