Sagmaskiner

AriVislanda – Sagmaskiner

AriVislanda, med tradisjoner fra 1918, og Vislanda Sagbruksmaskiner fra 1964 ble den 1. januar 2002 et selskap, AriVislanda AB, med virksomhet i Vislanda og Örnsköldsvik.

AriVislanda har Skandinavias bredeste produktsortiment for sagbruksmaskiner. Produktene nedenfor viser bare en liten del av produkt porteføljen. For mer info, AriVislanda

AriVislandas sagingsteknologi innebærer et avansert samspill mellom maskiner og kontrollsystemer. Vi samarbeider derfor tett med flere ledende leverandører av kontrollsystemer. Sammen utvikler vi teknologi som tar sikte på bedre bruk av tre råvarene.