BRUKS Rotreduserer,
Huggere og Sold

BRUKS Rotreduserer, Huggere og Sold

BRUKS har vært markedsført her i landet i over 50 år og det er et stort antall huggere, sold, rotreduserere og transportører i drift i den norske industrien. Fønhus Maskin AS vil, foruten å stå for salg av nye maskiner og anlegg, i samarbeid med BRUKS tilrettelegge for et best mulig lagerhold av reservedeler i Larvik

BRUKS Siwertell er den ledende leverandøren av systemløsninger for effektiv produksjon av biobrensel. For eks. flishuggere, hammermøller, transportører, soldløsninger og lavtemperatur flistørke.

Fønhus Maskin forhandler alle produkter i hele BRUKS Groups sortiment for sagbruk og bioenergi i Norge.