Kjedekappsag

Prinz har vært leverandør av sagkjeder, kjedekappsager og tilbehør siden 1947. Vår Østeriske leverandør produserer små mobile maskiner og hele kappanlegg for kapping av trelastpakker og rundvirke.  Sagkjeder og sverd kan leveres til de fleste fabrikat og lagerføres i Larvik.