trelasttørker

Valutec samarbeider med kvalifiserte partnere og spesialiserte utstyrsleverandører i både Sverige og Finland.  Valutec Group AB er en av Europas ledende leverandører av tørker til trelastindustrien og har en årlig omsetning på ca. SEK 550 millioner.  Fønhus Maskin representerer Valutec i Norge. I tillegg til salg av trelasttørker lagerfører også det meste av slitedeler for Valutec, ABB og WSAB-tørker.

Kammertørker

Kammertørken der klimaet er regulert for hele partiet under tørkeprosessen har alltid vært det naturlige valget for tørking av grove planker med høye krav til tørkekvalitet. Selv om kammertørken som prinsipp får stadig hardere konkurranse fra den nye generasjonen kanaltørker er det ofte forhold der produksjonen og/eller kravene til den endelige tørkekvaliteten som gjør at kammertørken blir det best mulige valget.

Vi leverer tørker for truckmating eller gjennommating. Tørkeprosessen styres via Windows™-baserte datasystem og kan følges grafisk på skjerm. Alle vitale komponenter plasseres utenfor tørkekammeret for størst mulig driftssikkerhet og lettere service.

Kanaltørker

Grunnprinsippene for en kanaltørke bygger på at varme og fukt transporteres med luft som sirkuleres med hjelp av vifter gjennom trelasten. Klimaet for hver trelastpakke forandres under transport gjennom tørken. Ved valg av trelasttørke er den en gammel grunnregel som sier at kanaltørken er best egnet for tørking av bord, og at kammertørken passer bedre for grovere plank. I takt med forbedrede løsninger og innovative prinsipper har dette blitt en sannhet med modifikasjon. Den nye generasjonen kanaltørke kombinerer sin høye kapasitet og driftsøkonomi med en tørkekvalitet som tåler sammenlikning med kammertørkens muligheter.

Oppgraderinger

Fønhus Maskin i samarbeid med Valutec tilbyr alle typer av oppgraderinger og ombygginger som behøves for å modernisere kundenes eksisterende tørkeanlegg – Uavhengig av hvilken leverandør som bygde trelasttørken kan vi alltid tilby en løsning som oppfyller kravene