Smøre- og rensemidler

Quaker Houghton

Quaker Houghton, tidligere Binol AD produserer miljøvennlige smøre, rense, slipe og hydraulikkoljer basert på fornyelsesbare og biologiskt nedbrytbar vegetabilsk olje til sagbruk og høvlerier.

Band 20

Band 20 brukes som smøre og renseolje for båndsagblad. Sammenlignet med dieselolje kan oljemengden reduseres med 75-80 %. Med Band 20 slipper man også problemet med irriterende lukt, hudirritasjon etc. noe som er vanlig når man bruker dieselolje. Brannfaren med diesel elimineres. Dessuten vil intervallet mellom slipingene økes betraktelig. Band 20 er et rent oljeprodukt, uløselig i vann og raskt nedbrytbar.

Band E 40

Band E 40 brukes som smøre- og renseolje for sirkel- og båndsagblader. Band E 40 har gode smøreegenskaper samtidig som den forhindrer kvae og lignende å feste seg til sagbladet. Dessuten beskytter den mot rust. Band E 40 blandes ut med vann i en konsentrasjon av 3–5%.

Vi lagerefører Band 20 og Band E40 i 200 liters fat.  Om ønskelig kan også andre produkter eller størrelser skaffes.