SORTERVERK/ HØVLERIANLEGG

Sorterverk/ Høvlerianlegg

Almab tilbyr sagbruks- og tømmerforedlingsindustrien, prosessoptimalisert håndteringsutstyr som gir maksimal verdi for kunden. Dette gjør vi gjennom ledende kunnskap, utstyr og ettermarked.

Fønhus Maskin AS markedsfører det omfattende produktprogrammet til Almab i Norge. Dette  programmet består  bl. a. av tørr- og råsorteringer, høvlerier, fingerskjøtanlegg og malelinjer.

Høvlerier fra panellinjer med automatisk lengdesortering, bunting, lengdsortering av bunter til egaliseringslinjer på f.eks 400 lm/min.